Model Based Systems Engineer

1 տարի առաջ   Աշխատանք   Նոր Նորք‎   526 դիտում Reference: 451

0.0 Աստղ

Աշխատավարձը: Հետադարձ կապ Պայմանագրային


Job Description

We are looking for Mathematical Plant Model and Control Systems designer for our team. In this position you will be focused on the virtual testing SIL/HIL and the Simulator Development.

Job Responsibilities

- Design mathematical plant models of different physical domains.

- Design control algorithms for different physical domains for Software in Loop(SIL) and Hardware in Loop(HIL) Testing.

- Ensure developed plant models and control algorithms meet all requirements of quality, modifiability, extensibility.

- Work in team and be integrated into the product development lifecycle.

- Other duties may be assigned.

Required Qualifications

- MS/BS degree in the fields of Physics, Applied Mathematics, Engineering(Students also can apply).

- Strong Math and Physics knowledge.

- Knowledge of MATLAB/Simulink(Control Design, Simscape)

- Good knowledge of LabView(General ,Real time, FPGA).

- Other software engineering skills in C/C++ is plus.

- Ability to work in the team.

- English and Russian communication and technical skills.

Please kindly send your CV to this email:gevorg.arakelyan@urartu.aero

Տվյալներ

Գրաֆիկը
Լրիվ աշխատանքային օր
Զբաղվածությունը
Մշտական
Սեռը:
Արական
Իգական
Արժույթը
֏
: Ձեր կարծիքը թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ