Professional Supplier High Purity Ethyl 3-oxo-4-phenylbutanoate cas718-08-1 with Reasonable Price

1 շաբաթ առաջ   Բիզնես ծառայություններ   Փոքր Մասրիկ   19 դիտում Reference: 753

0.0 Աստղ

Գինը: 50 AMD


请添加我的

Whatsapp / 电报+86 17755167119

柳条我米拉张

微信+86 17755167119

邮箱mila@moker-china.com

邮箱milazhang1221@gmail.com:

1经验丰富

我们专业从事该领域多年我们的类固醇和激素出口到世界各地并与他们建立了长期的友好合作关系

2. 质量上乘纯度高

良好的品质是我们成功的最大秘诀之一您可以从我们这里获得最好的品质和服务

3. 最安全最快的交货

我们有充足的库存因此我们可以在收到付款后 24 小时内交付产品将安排快速谨慎的运输以通过海关

4.好包装

Unique ways to ship 10g to 100kg powders to your destination.We offer melting powder into liquid service and ship the liquid in special bottles.

5. Great after-sales service

Any needs or questions pls contact me freely !!! If you still interested, plz feel free to contact us, tell us the order quantity, express destination so that we can quote price to you.

More related products:

PMK Oil Cas 28578-16-7

PMK Powder CAS 28578-16-7

Bmk Oil CAS 5413-05-8

Bmk Oil CAS 20320-59-6

BMK Oil CAS 718-08-1

BMK Powder CAS 5449-12-7

79099-07-3 N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone

4, 4-Piperidinediol hydrochloride CAS 40064-34-4

N-tert-Butoxycarbonyl-4-anilinopiperidine CAS 125541-22-2

2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one CAS 236117-38-7

2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone CAS 52190-28-0

Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1

Dimethylamine hydrochloride CAS 506-59-2

普瑞巴林 CAS 148553-50-8

1451-82-7 2-溴-4'-甲基苯丙酮

N-苯基哌啶-4-胺 CAS 23056-29-3

普鲁卡因 CAS 59-46-1

苯佐卡因 CAS 94-09-7

盐酸利多卡因 CAS 73-78-9

丁卡因 CAS 94-24-6

2-溴-4-甲基苯丙酮 CAS 1451-82-7

罗哌卡因 CAS 84057-95-4

他达拉非 CAS 171596-29-5

BDO / 1, 4-丁二醇 CAS 110-63-4

2-苄氨基-2-甲基丙-1-醇 CAS 10250-27-8

2-亚苄基氨基-2-甲基丙-1-醇 CAS 22563-90-2

Տվյալներ

Արժույթը
$
: Ձեր կարծիքը թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ