Call center qa

4 շաբաթ առաջ   Մանկական աշխարհ   Կանաչուտ   46 դիտում Reference: 806

0.0 Աստղ

Մարզը: Կանաչուտ

Գինը: Հետադարձ կապ


The ideal candidate for a call center qa will have experience working in customer service or sales, plus knowledge of the job field in which they are seeking employment. They will also need to possess good judgment, initiative, and creativity along with the ability to work independently while maintaining high levels of professionalism.

Address: 19525 Ventura Blvd.

Phone Number: 866-903-9540

Տվյալներ

Նպատակը:
Վաճառք
Վիճակը:
Նոր
: Ձեր կարծիքը թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ