Is Medical Abortion Or Abortion Pill The Same?

1 ամիս առաջ   Գեղեցկություն և առողջություն   Դաշտաքար   78 դիտում Reference: 833

0.0 Աստղ

Մարզը: Դաշտաքար

Գինը: Հետադարձ կապ


Yes, both are the same. Medical Abortion is a procedure to end pregnancy with the help of medicines. Buy Cytotec online from the AbortionPillrx247 Online medical shop site. This Abortion Pill contains a pill of Mifepristone and 4 pills of Misoprostol.

Price per pill: $48.00

: Ձեր կարծիքը թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ